หากคุณมีปัญหาในการเชื่อมต่อจอย Xbox One แบบไร้สาย กับ เครื่องเล่นเกมส์ Xbox One อาจเกี่ยวข้องกับสาเหตุดังต่อไปนี้

 • แบตเตอรี่จอย Xbox One ต่ำ หรือ แบตเตอรี่แบบรีชาร์ตต้องการ การชาร์ตไฟ

– หากแบตเตอรี่จอยต่ำ มันอาจทำงานได้เฉพาะบางฟังก์ชั่น เช่น มีการสั่นแต่ไม่ทำงาน ฟังก์ชั่นดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อยืดระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่

– จอยอาจมีพลังงานเพียงพอ ที่จะเปิดติดกลับมาในระยะเวลาสั้น ๆ แต่หากไม่เปลี่ยนแบตเตอรี่ มันจะติดอยู่ได้ไม่นาน

 • อุปกรณ์ไร้สายประเภทอื่น ๆ ( เช่น Laptop , เตาไมโครเวฟ , โทรศัพท์ไร้สาย หรือ Wireless เราท์เตอร์ ) รบกวนการเชื่อมต่อจอย Xbox One แบบไร้สาย กับ เครื่องเล่นเกมส์ Xbox One
 • จอยไร้สายเชื่อมต่อครบ 8 ตัวแล้ว และ คุณกำลังพยายามเชื่อมต่อจอยเพิ่ม
 • ฮาร์ดแวร์ของเครื่องเล่นเกมส์ Xbox One ไม่ทำงาน

แนวทางการแก้ไขปัญหา

เพื่อแก้ไขปัญหา ให้ลองทำตามวิธีการดังต่อไปนี้

วิธีที่ 1  ทำการเปลี่ยน หรือ ชาร์ตแบตเตอรี่

หาก LOGO Xbox บนจอย Xbox One มีไฟสว่างอยู่ แสดงว่าจอยยังพอมีพลังงานไฟฟ้าเหลืออยู่ หากไฟไม่ติด ให้ลองเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ จอย Xbox One เพื่อทำการเชื่อมต่อใหม่ ข้อมูลเพิ่มเติม ดูใน  Your Xbox One Wireless controller won’t power on

Note : สามารถเช็คระดับแบตเตอรี่ของ จอย Xbox One ได้จากตัววัดแบตเตอรี่บนหน้าจอหลัก ข้อมูลเพิ่มเติม ดูใน How to check the battery level on your Xbox One controller

วิธีที่ 2  Power Cycle เครื่องเล่นเกมส์ Xbox One

 1. ปิด เครื่องเล่นเกมส์ โดยการกดปุ่ม Xbox ซึ่งอยู่ด้านหน้าของ เครื่องเล่นเกมส์ ค้างไว้ประมาณ 10 วินาที
 2. เปิด เครื่องเล่นเกมส์ โดยการกดปุ่ม Xbox บน เครื่องเล่นเกมส์ หรือ ปุ่ม LOGO Xbox บนจอย ก็ได้

หากคุณไม่เห็นภาพสีเขียวบนหน้าจอทีวี ขณะ เครื่องเล่นเกมส์  เริ่มทำงาน ให้ทำซ้ำ ขั้นตอนนี้อีกครั้งหนึ่ง โดยให้กดปุ่ม Power จนแน่ใจว่า เครื่องเล่นเกมส์ ดับแล้วจริง ๆ

Note : หาก เครื่องเล่นเกมส์ ของคุณอยู่ในโหมด Instant-on  ขั้นตอนด้านบนจะปิด เครื่องเล่นเกมส์ อย่างสมบูรณ์ โหมด Instant-on หรือ ความสามารถในการเปิด เครื่องเล่นเกมส์ ด้วยการใช้คำสั่งด้วยเสียงว่า “ Xbox ON ” จะไม่สามารถทำงานได้ จนกว่าจะ Restart Console  ( คำสั่งด้วยเสียง “ Xbox ON ” ไม่รองรับในบางประเทศ )

วิธีที่ พยายามเชื่อมต่อ จอย Xbox One แบบไร้สาย เข้ากับ  เครื่องเล่นเกมส์ อีกครั้ง

บนจอย Xbox One แบบไร้สาย

 1. กดปุ่ม Wireless Connect จน LOGO Xbox สว่างขึ้น
 2. กดปุ่ม Wireless Connect อีกครั้ง LOGO Xbox บนจอยยังคงสว่างอยู่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจอยไร้สายเชื่อมต่อกับ เครื่องเล่นเกมส์ อยู่

 

 

จอย Xbox One

 

ข้อมูลเพิ่มเติม ดูใน Connect a wireless Xbox one Controller to your Console

สาย USB  : จอย Xbox One แบบไร้สาย ถูกออกแบบมาให้ใช้งานกับสาย USB ได้ ดูใน Connect your charge cable to use your Xbox One wireless controller without batteries

Note : หากจอยเชื่อมต่อได้ เมื่อใช้สาย USB แต่ไม่สามารถเชื่อมต่อได้เมื่อถอดสายออก (อาจดีเลย์ 2- 3วินาทีหลังถอดสาย USB ออก) ลองเชื่อมต่ออีกครั้ง และ เช็คว่าจอย Xbox One สามารถอัพเดทได้หรือไม่ เรียนรู้เพิ่มเติม ดูใน Make sure the controller is up to date ด้านล่าง หากจอยอัพเดทแล้วและไม่สามารถเชื่อมต่อได้เมื่อคุณใช้สาย USB  คุณจะต้องทำการเปลี่ยนจอย ดูใน Replace your controller ด้านล่าง

วิธีที่ 4  ตัดการเชื่อมต่อ จอย Xbox One แบบไร้สาย และ Headset ที่เชื่อมต่อแล้ว

เมื่อคุณทำการเชื่อมต่อจอยครบ 8 จอยแล้ว การตัดการเชื่อมต่อจอยบางอัน หรือ ทั้งหมด ทำได้โดยกดปุ่ม LOGO Xbox ของแต่ละจอยค้างไว้ และ เลือก Controller Off เพื่อปิดจอย จากนั้นลองเชื่อมต่อจอยไร้สายอีกครั้ง หากจอยยังไม่สามารถเชื่อมต่อกับ เครื่องเล่นเกมส์ ได้ คุณต้องทำการซ่อม หรือ เปลี่ยนจอยตัวใหม่

วิธีที่ 5  เปลี่ยน จอย Xbox One

หากวิธีที่ผ่านมาไม่สามารถเชื่อมต่อ จอย Xbox One กับ เครื่องเล่นเกมส์ ได้ ให้ลองเปลี่ยนจอยโดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. ไปที่ Device Support แล้วเลือก Replace an accessory
 2. เลือก Xbox console สำหรับจอย หรือ จอย Xbox one ที่เคยลงทะเบียนไว้
 3. เลือก จอย จากนั้นเลือก Next
 4. ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอจนเสร็จสิ้น

 

จอย Xbox One  ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ เครื่องเล่นเกมส์ ได้อย่างต่อเนื่อง หรือ เชื่อมต่อได้แต่หลุดบ่อย

หากจอยสามารถเชื่อมต่อกับ เครื่องเล่นเกมส์ ได้ แล้ว แต่ไม่สามารถเชื่อมต่อได้อย่างต่อเนื่อง ขณะใช้งาน อาจเกิดจากปัญหาดังต่อนี้

 • จอยแบบไร้สายไม่ได้ใช้งานเกิน 15 นาที จอย Xbox One แบบไร้สาย ถูกออกแบบมาให้ปิดเองโดยอัตโนมัติ หลังไม่ได้ใช้งานอย่างน้อย 15 นาที ข้อมูลเพิ่มเติม ดูใน Your Xbox One Wireless controller shut down
 • แบตเตอรี่ในจอยไร้สายต่ำ หรือ ต้องการ การชาร์ต

Note :

– หากแบตเตอรี่ต่ำ คุณอาจพบกับฟังก์ชั่น บางฟังก์ชั่น ไม่ทำงาน เช่น การสั่น เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

– จอยอาจมีพลังงานพอที่จะเปิดติดในระยะสั้น ๆ แต่จะอยู่ได้ไม่นานจนกว่าจะได้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่

 • จอยอยู่ในพื้นที่อับสัญญาณ จอย Xbox One ถูกออกแบบให้ต้องอยู่ใกล้ กับเครื่องเล่นเกมส์ ประมาณ 19 ฟุต ( 6 เมตร )
 • อุปกรณ์ไร้สายชนิดอื่น ๆ ( เช่น Laptop , เตาไมโครเวฟ , โทรศัพท์ไร้สาย , เราท์เตอร์ ) รบกวนการเชื่อมต่อระหว่างจอย กับ เครื่องเล่นเกมส์
 • วัตถุที่เป็นโลหะ ( เช่น แผ่นโครเมี่ยม, แผ่นโลหะ , ประตู ) ตั้งขวางระหว่าง เครื่องเล่นเกมส์ กับ จอย Xbox One เป็นสาเหตุของการรบกวน การเชื่อมต่อ จอย กับ เครื่องเล่นเกมส์
 • ฮาร์ดแวร์ของ Xbox one ไม่ทำงาน

 

แนวทางแก้ปัญหา ทำตามวิธีดังต่อไปนี้

 

วิธีที่ 1 ขยับเข้าไปใกล้ เครื่องเล่นเกมส์

 • ระยะของจอยควรอยู่ห่างจาก เครื่องเล่นเกมส์ ไม่เกิน 19 ฟุต (6 เมตร) แต่ปัจจัยแวดล้อม เช่น ผนัง หรืออุปกรณ์ไร้สายอื่น อาจมีผลต่อการเชื่อมต่อ คุณแน่ใจว่า ตัวจอยหันไปยังด้านหน้าของ เครื่องเล่นเกมส์ Xbox One
 • การทำงานของจอยอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากหันจอยไปทางด้านหลัง หรือ ด้านข้างของ เครื่องเล่นเกมส์  หรือ หากเครื่องเล่นเกมส์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ปิด เช่น ในตู้

วิธีที่ 2  เปลี่ยน หรือ ทำการชาร์ตแบตเตอรี่

 • หากไฟ Logo Xbox บนจอย Xbox One สว่างอยู่ แสดงว่า จอยมีพลังงาน แต่หากไม่มีไฟติดอยู่ ให้ลองเปลี่ยนแบตเตอรี่ของจอย ข้อมูลเพิ่มเติมดูใน Your Xbox one wireless controller won’t power up

Note : จอยอาจมีพลังงานเหลือในการเปิดติดระยะสั้น ๆ แต่หากไม่เปลี่ยนแบตเตอรี่ การใช้งานนั้นจะอยู่ได้ไม่นาน สามารถเช็คระดับแบตเตอรี่ของจอยได้ โดยดูจากตัววัดระดับแบตเตอรี่ที่หน้าจอหลัก ข้อมูลเพิ่มเติม ดูใน How to check the battery level on your Xbox controller

วิธีที่ 3 Power Cycle  ปิดเครื่องเล่นเกมส์ Xbox One

 1. ปิด เครื่องเล่นเกมส์ โดยการกดปุ่ม Xbox ซึ่งอยู่ด้านหน้าของ เครื่องเล่นเกมส์ Xbox One ค้างไว้ประมาณ 10 วินาที
 2. เปิด เครื่องเล่นเกมส์ โดยการกดปุ่ม Xbox บน เครื่องเล่นเกมส์ หรือ ปุ่ม Xbox บนจอยก็ได้

หากคุณมองไม่เห็นภาพสีเขียวบนหน้าจอทีวี ขณะ เครื่องเล่นเกมส์ เริ่มทำงาน ให้ทำซ้ำ ขั้นตอนนี้อีกครั้งหนึ่ง โดยกดปุ่ม Power จนแน่ใจว่า เครื่องเล่นเกมส์  ดับแล้วจริง ๆ Note : หากเครื่องเล่นเกมส์ ของคุณอยู่ในโหมด Instant-on ขั้นตอนด้านบนจะปิด เครื่องเล่นเกมส์ อย่างสมบูรณ์ โหมด Instant-on หรือ ความสามารถในการเปิด เครื่องเล่นเกมส์ ด้วยการใช้คำสั่งด้วยเสียงว่า “ Xbox ON ” จะไม่สามารถทำงานได้ จนกว่าจะทำการ Restart เครื่องเล่นเกมส์

– คำสั่งด้วยเสียง “ Xbox ON ” ไม่รองรับในบางประเทศ ข้อมูลเพิ่มเติม ดูใน Use Kinect Voice Command with Xbox one ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับโหมด Instant-on power ดูใน Use Kinect Voice Command to turn your Xbox one on and off

วิธีที่ 4 พยายามเชื่อมต่อจอย Xbox One แบบไร้สาย กับ เครื่องเล่นเกมส์ อีกครั้ง

ทำตามขั้นตอนด้านล่าง

 • จอยไร้สาย
 1. กดปุ่ม LOGO Xbox บนจอยค้างไว้จนไฟติด
 2. กดปุ่ม Wireless Connect บนจอยอีกครั้ง ปุ่ม Xbox บนจอยยังคงสว่างอยู่ แสดงให้เห็นว่าจอยยังเชื่อมต่อกับ เครื่องเล่นเกมส์ ข้อมูลเพิ่มเติม ดูใน Connect a wireless controller to your Xbox one console

 

 

จอย Xbox One 02

 

 • ใช้สาย USB

จอย Xbox One แบบไร้สายถูกออกแบบมาเหมือนจอยมีสาย เมื่อเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นเกมส์ ด้วยสาย USB  ดูใน Connect your charger cable to use your Xbox one wireless controller without batteries

วิธีที่ 5  เอาวัตถุที่วางขวางระหว่าง จอย Xbox One กับ เครื่องเล่นเกมส์ ออก

จอยไร้สายสามารถเชื่อมต่อ และ ทำงานได้ในระยะ 19 ฟุต ( 6 เมตร ) แต่วัตถุที่ตั้งขวางระหว่างจอยกับ เครื่องเล่นเกมส์ อาจทำให้ระยะการเชื่อมต่อมีปัญหา อีกทั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีแบบไร้สาย ( เช่น โทรศัพท์มือถือ) อาจรบกวนการเชื่อมต่อของจอย ควรนำออก หรือ เปลี่ยนตำแหน่งของอุปกรณ์ต่อไปนี้ เพื่อลดอุปสรรคในการเชื่อมต่อจอย

– Laptop

– เตาไมโครเวฟ

– โทรศัพท์ไร้สาย

– เราท์เตอร์ Wireless

– วัตถุที่เป็นโลหะ ( Metal Divider , Shelve ,Door )

วิธีที่ 6  มั่นใจว่าจอย Xbox One ได้รับการอัพเดทแล้ว

หากจอยไม่ได้รับการอัพเดท คุณอาจพลาดข้อมูลการอัพเดทซอฟท์แวร์ที่สำคัญ รวมถึงการอัพเดทเฟิร์มแวร์ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อการอัพเดทจอย

 1. เชื่อมต่อ Xbox Live
 2. จากหน้า Home เลื่อนไปทางด้านซ้าย เพื่อเปิดดูคำแนะนำ
 3. เลือก Settings
 4. เลือก All settings
 5. เลือก Kinect & Devices
 6. เลือก Device & accessories
 7. เลือกจอย
 8. หากทำการอัพเดทได้ คุณจะเห็น Option ให้เลือก Update หากไม่มีการอัพเดท ให้ทำ แสดงว่าจอยของคุณ เคยได้รับการอัพเดทมาแล้ว
 9. หากจอยต้องการการอัพเดทให้ต่อสาย USB กับจอย แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอจนเสร็จ

 

จอย Xbox One Let 's Get Ready

 

 1. คุณจะเห็นการอัพเดทบนหน้าจอ

 

จอย Xbox One Updating Controller

 

 1. เมื่อทำการอัพเดทเสร็จสมบูรณ์ ถอดสาย USB ออก หากมีจอยที่ต้องการอัพเดทเพิ่มเติม ให้เชื่อมต่อได้ทันที ครั้งละ 1 จอย เลือกปุ่ม Update Another บนหน้าจอ จากนั้นทำตามขั้นตอน หรือเลือก Exit

 

จอย Xbox One Updated

 1. กดปุ่ม LOGO Xbox บนจอยเพื่อเปิดจอย

หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อได้ ให้ทำตามวิธีถัดไป

วิธีที่ 7 ถอดอุปกรณ์เสริมเกี่ยวกับ USB ทุกชนิด

ถอดอุปกรณ์ USB ทุกอย่างที่เชื่อมต่อกับ เครื่องเล่นเกมส์ ( รวมถึง Wireless Dogles , Flash Drive หรือ จอยมีสายอันอื่น ๆ ) จากนั้นลองใช้จอยอีกครั้ง หรือ คุณอาจต้องทำการ Restart เครื่องเล่นเกมส์ก่อน

หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อได้ ให้ทำตามวิธีถัดไป

วิธีที่ 8  ทดลองกับจอย Xbox One ตัวอื่น

หากคุณมีจอยตัวอื่น ลองตัดการเชื่อมต่อจอยอันแรก ต้องมั่นใจว่าจอยมีแบตเตอรี่เต็ม และ เชื่อมต่อกับเครื่องเล่นเกมส์ แล้ว ลองเล่นดูสักระยะหนึ่ง เพื่อทดสอบจอยอันที่ 2

 • หากจอยอันที่ 2 ใช้งานได้ปกติ คุณอาจต้องทำการเปลี่ยนจอยอันแรก ไปที่ Device Support ลงทะเบียนด้วยบัญชี Microsoft แล้วเลือก Replace an accessory เพื่อเปลี่ยนจอย
 • หากจอยทั้งคู่ เชื่อมต่อหลุดบ่อย ๆ เครื่องเล่นเกมส์ Xbox One อาจต้องได้รับการซ่อมแซม

 

 

Share This